Takskyddsbesiktning och besiktning av eldstäder och skorstenar

Takskyddsbesiktning och besiktning av eldstäder och skorstenar

Besiktning av takskydd och eldstäder har med din, din fastighet och dina hantverkares säkerhet att göra. Din skorsten och eldstad bör besiktigas med jämna mellanrum så att du i tid kan upptäcka och åtgärnda sprickor och andra brister.

En läckande skorsten försämrar brandskyddet och medför hög risk för eldsvåda. För att skydda hantverkare och besiktningsmän som utför kontroll och reparation av din skorsten krävs ett väl fungerande och godkänt takskydd. Vi på SVFAB Skorstensknuten hjälper dig gärna med information, servicearbete och besiktning av din skorsten och ditt takskydd. Din eldstad och skorsten bör alltid besiktigas vi installation och nybygge. Detta för att garantera att arbetet blivit korrekt gjort och att skorstenen inte läcker. Du bör sedan med jämna mellanrum kontrollera att sprickor och lekage inte tillkommit skorstenen under tiden den använts. Om du ska till att köpa en fastighet bör du se till att få skorstenen besiktigad innan köpet, för att inte råka ut för obehagliga överraskningar. Var noga med att hålla din skorsten i bra skick, en läckande skorsten försämrar brandsäkerheten markant.

Takskydd kan bestå av stegar, glidskydd eller takbryggor. Detta sätts upp för att hantverkare och besiktningsmän ska kunna arbeta under säkra förhållanden. Takskydd minskar också risken för att tegelpannor och andra takbeläggningar skadas i samband med takarbete.

SVFAB Skorstensknuten besitter ceritifikat och erfarenhet för besiktning av skorstenar och takskydd. Med vår service kan du känna dig helt trygg med din eldstad, vi genomför alltid nogranna och väldokumenterade besiktningar. Kontakta oss via denna hemsida, telefon, Fackebook eller vår egen app (länk) redan idag.