SWEGON CASA R2 Comfort

Tillverkare:

Swegon

Värmeåtervinningsaggregat med roterande värmeväxlare

Avsett för villor, flervåningshus och fritidsbostäder upp till 140 m2. Aggregatets maximala luftflöde är 70 l/s med en temperaturverkningsgrad för värmeväxlaren på upp till 83%. Lämpligt för såväl nybyggnad som renovering där aggregatets unika kanalplacering är lämplig vid byte av äldre aggregat. Montering bakom kökslucka är möjlig tack vare aggregatets plana framsida.

  • Maximalt luftflöde: 70 l/s
  • Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad: upp till 83%
  • Kan installeras över spis med spiskåpa monterad direkt under aggregatet
  • Aggregatet håller standardmått och kan monteras i linje med befintliga skåpstommar och luckor
  • Inbyggt elbatteri för eftervärme som standard
  • Styrsystem CASA Comfort
  • Styrning via separat kontrollpanel
  • Kan användas med Swegon CASA Comfort spiskåpor

Comfort funktioner

Med hjälp av en lättanvänd kontrollpanel ställer du enkelt in ventilationen i ditt hem, anpassat till olika situationer. Du kan växla till lämpligt driftläge via kontrollpanelen, allt efter behov, eller komplettera med ett veckour (tillbehör) som växlar enligt den dygnsrytm du önskar. Ett flertal funktioner och driftlägen finns som tillval.

Roterande värmeväxlare RECOnomic

Den roterande växlaren består av ett aluminiumhjul med en mängd små luftpassager genom hjulet. Detta är den mest effektiva metoden för energiåtervinning med en verkningsgrad som alltid överstiger 80%.

Pris exkl. moms.
Från: 18970 kr