Ventilationsaggregat för lägenheter, lokaler, villor och småhus

Ventilationsaggregat för lägenheter, lokaler, villor och småhus”

SWEGON CASA R2 Comfort

Avsett för villor, flervåningshus och fritidsbostäder upp till 140 m2. Aggregatets maximala luftflöde är 70 l/s.

SWEGON CASA R3 Smart

Avsett för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 150 m2. Även lämpligt för renoveringsobjekt. Aggregatets maximala luftflöde är 80 l/s.

SWEGON CASA R5 Smart

Avsett för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 240 m2. Även lämpligt för renoveringsobjekt. Aggregatets maximala luftflöde är 120 l/s .

SWEGON CASA R5-H Comfort

Avsett för villor, flervåningshus och fritidsbostäder upp till 250 m2 samt mindre butiker, kontor etc. Aggregatets maximala luftflöde är 120 l/s.

SWEGON CASA R7 Comfort

Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s.

SWEGON CASA R7-H Comfort

Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s.

SWEGON CASA R9 Comfort

Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 255 l/s.

SWEGON CASA R9-H Comfort

Avsett för större villor, flervåningshus, daghem, kontor, butiker etc. Aggregatets maximala luftflöde är 255 l/s.

SWEGON CASA R15 Comfort

Avsett för större villor, flervåningshus, daghem, kontor, butiker etc. Aggregatets maximala luftflöde är 475 l/s.

SWEGON CASA R15-H Comfort

Avsett för större villor, flervåningshus, daghem, kontor, butiker etc. Aggregatets maximala luftflöde är 475 l/s.