Ventex 200

Tillverkare:

Swegon

Bästa möjliga energibesparing

Återvinner effektivt värme och kyla till lägsta möjliga energiförbrukning.

Effektiv återvinning året runt

CASA har en roterande värmeväxlare som tar tillvara energi från den varma luften som är på väg ut från huset (frånluft), och använder denna att värma den kalla uteluften som är på väg in i huset (tilluft). Den roterande värmeväxlaren har fl era fördelar framför en korsströms, eller motströmsväxlare. Förutom hög prestanda så återvinns en viss del fukt, vilket gör att luften inomhus vintertid inte blir så torr, samt att växlaren inte fryser när det är kallt ute, och behöver därmed inte avfrostas. Detta sparar energi och luftväxlingen upprätthålls även vid mycket låga utetemperaturer.

CASA R2 har steglös och individuell inställning av fl äktarna, fördelen med detta är att fl äktarnas hastighet kan ställas in exakt mot det önskade luftfl ödet och uppnår maximal prestanda i relation till energiförbrukningen. I äldre aggregat så användes en trestegs fläktreglering, vilket innebär att fl ödet måste strypas in och mycket energi går till spillo.