BACHO Minivent ACF

Tillverkare:

Swegon

Enkelt att byta ut

CASA R2 är anpassad i mått och kanalplacering, vilket förenklar arbetet avsevärt när du ska byta ut ett gammalt Minivent ACF.

  • Enkelt att ansluta befi ntliga kanaler
  • Plan framsida innebär att aggregatet kan monteras dolt bakom en kökslucka eller ljudisolerad täckpanel
  • Lägre ljudnivå och förbättrade prestanda
  • Kondensdränering kan uteslutas

Upp till 50% lägre fl äktenergiförbrukning

CASA R2 förbrukar bara hälften så mycket energi för att transportera samma luftmängd. Detta är viktigt eftersom fläktarna går hela 8760 timmar under ett år vilket innebär en rejäl kostnadsbesparing under aggregatets livslängd.

Högre energiåtervinning och lägre installerad effekt

CASA har högeffektiv återvinning, som utvinner upp till 80% av energin ur frånluften, vilket innebär att värmetillskott för att värma tilluften kan minskas avsevärt.

Installerad effekt

CASA R2 installerad effekt 640W
BACHO ACF installerad effekt 1340W

Upp till 30% lägre ljudnivå

CASA R2 är optimerad för låg energiförbrukning och lägre interna tryckfall med genomtänkta lösningar för att förenkla kanalanslutning. Rejält tilltagen isolering i höljet minimerar energiläckage. Förutom förbättrad funktion och prestanda, ger det även reducerad ljudnivå.

Installationsmässiga fördelar

Många gånger är utrymmet för kanaler väldigt begränsat. CASA R2 har samma placering av kanalanslutningarna som BACHO ACF vilket förenklar installationsarbetet avsevärt. Det innebär att ingrepp i snickerier många gånger kan uteslutas och man slipper återställande i form av målning, tapetsering etc. Det blir även enklare att få ett bra resultat när den så viktiga kanalisoleringen ska monteras.