SEBO Induvex 800

Tillverkare:

Swegon

Vanligt i större bostäder, kontor och butiker

När Induvex 800 var nytt hade det en återvinningsgrad på ca 55%, dock var fi ltren undermåliga vilket innebar att värmeåtervinningen försämrades i takt med att värmeväxlaren smutsades ned. CASA R9-H är en lämplig ersättare när Induvex 800 ska bytas ut. CASA R9-H har större byggmått än Induvex 800 vilket kan medföra viss ombyggnad. Kontrollera i förväg så det nya aggregatet kan placeras på samma plats som det gamla.

Behov av högre flödeskapacitet

Lokalernas verksamhet förändras vilket kan medföra att man har behov av att öka aggregatets luftfl öde. I dessa fall rekommenderas CASA R15-H.