SEBO Induvex 600

Tillverkare:

Swegon

Vanligt i större bostäder, kontor och butiker

När Induvex 600 var nytt hade det en återvinningsgrad på ca 55%, dock var fi ltren undermåliga vilket innebar att värmeåtervinningen försämrades i takt med att värmeväxlaren smutsades ned. CASA R7-H är en lämplig ersättare när Induvex 600 ska bytas ut då passformen är god och endast mindre ingrepp i anslutande kanaler behövs.

Behov av högre flödeskapacitet

Lokalernas verksamhet förändras vilket kan medföra att man har behov av att öka aggregatets luftfl öde. I dessa fall rekommenderas CASA R9-H eller CASA R15-H.