Rexonet RDKA, BAHCO ACC

Modern teknik och funktion

CASA R2 är en lämplig ersättare då du ska byta ut ett äldre REXONET eller BACHO ACC som var tidiga aggregat och idag får anses vara i stort behov av modernisering. Det är svårt att hitta reservdelar till dessa aggregat, står du inför en kostsam repareration, så bör du fundera på att byta hela aggregatet.

Upp till 50% lägre fläktenergiförbrukning

CASA R2 förbrukar bara hälften så mycket energi för att transportera samma luftmängd. Detta är viktigt eftersom fläktarna går hela 8760 timmar under ett år vilket innebär en rejäl kostnadsbesparing under aggregatets livslängd. Högre energiåtervinning och lägre installerad effekt CASA har högeffektiv återvinning, som utvinner upp till 80% av energin ur frånluften, vilket innebär att värmetillskott för att värma tilluften kan minskas avsevärt.

Installerad effekt

CASA R2 installerad effekt 640W
BACHO ACC installerad effekt 1200W

Upp till 30% lägre ljudnivå*

CASA R2 är optimerad för låg energiförbrukning och lägre interna tryckfall med genomtänkta lösningar för att förenkla kanalanslutning. Rejält tilltagen isolering i höljet minimerar energiläckage. Förutom förbättrad funktion ochprestanda, ger det även reducerad ljudnivå.

OBS! Tänk på att frånluft i kök ska tas via ett separat frånluftsdon då du byter till ett aggregat med roterande växlare.