Flexit VG400

Stora möjligheter till energibesparing

CASA R5-H Återvinner effektivt värme och kyla till lägsta möjliga energiförbrukning. Det är ett relativt enkelt ingrepp att byta ut ett VG400 till ett nytt CASA R5-H. En betydande skillnad är att den installerade effekten minskar med 68%.

Högre energiåtervinning och lägre installerad effekt

CASA R5-H har högeffektiv återvinning, som utvinner upp till 86% av energin ur frånluften, det innebär att värmetillskott för att värma tilluften kan minskas avsevärt.

Installerad effekt

CASA R5-HEL installerad effekt 930W
VG400 installerad effekt 2955W

Upp till 50% lägre fläktenergiförbrukning

CASA R5-H förbrukar bara hälften så mycket energi för att transportera samma luftmängd. Detta är viktigt eftersom fläktarna går hela 8760 timmar under ett år vilket innebär en rejäl kostnadsbesparing under aggregatets livslängd.

CASA R5-H 85W 70 l/s och 100 Pa
FLEXIT VG400 175W 70 l/s och 100 Pa

44% bättre energiåtervinning

CASA R5-H har en högeffektiv återvinning, som utvinner hela 86% av energin ur frånluften. och behöver bara 270W värmetillskott för att värma tilluften till 19°C. Detta eftersom Eftersom CASA R5-H har en roterande värmeåtervinnare behövs ingen avfrostningsfunktion.

CASA R5-H värmetillskott 270W
FLEXIT VG400 värmetillskott 1270W

Upp till 65tkr lägre kostnad på 20 år

Den totala driftskostnaden minskar avsevärt då du byter till ett nytt CASA R5-H, samtidigt som du får högre komfort och slipper kostsamma reparationer.

CASA R5-H Driftskostnad 20 år 28 662 kr
FLEXIT VG400 Driftskostnad 20 år 93 885 kr