Fläkt RDAC/Rexovent

Tillverkare:

Swegon

Stora möjligheter till energibesparing

CASA R7-H återvinner effektivt värme och kyla till lägsta möjliga energiförbrukning. Det är ett relativt enkelt ingrepp att byta ut ett RDAC till ett nytt CASA R7-H. En betydande skillnad är att den installerade effekten minskar upp till 70%. 

Högre energiåtervinning och lägre installerad effekt

CASA R7-H har högeffektiv återvinning, som utvinner upp till 86% av energin ur frånluften, vilket innebär att värmetillskott för att värma tilluften kan minskas avsevärt.

Installerad effekt

CASA R7-H (900W EL) installerad effekt 1265W
RDAC installerad effekt 4300W

CASA R7-H har hög flödeskapacitiet

Aggregatet har 40% mer fl ödeskapacitet än RDAC vid 100Pa, samtidigt är R7-H mycket energieffektivt med SFP 1,5 vid 220 l/s och 100 Pa externtryck.

Effektiv återvinning året runt

CASA har en roterande värmeväxlare som tar tillvara energi från den varma luften som är på väg ut från huset (frånluft), och använder denna att värma den kalla uteluften som är på väg in i huset (tilluft). Den roterande värmeväxlaren har flera fördelar framför en korsströms, eller motströmsväxlare. Förutom hög prestanda så återvinns en viss del fukt, vilket gör att luften inomhus vintertid inte blir så torr, samt att växlaren inte fryser när det är kallt ute, och behöver därmed inte avfrostas. Detta sparar energi och luftväxlingen upprätthålls även vid mycket låga utetemperaturer.