Fläkt RDAA/Rexovent

Tillverkare:

Swegon

Stora möjligheter till energibesparing

CASA R5-H återvinner effektivt värme och kyla till lägsta möjliga energiförbrukning. Det är ett relativt enkelt ingrepp att byta ut ett RDAA till ett nytt CASA R5-H. En betydande skillnad är att den installerade effekten minskar upp till 70%.

Högre energiåtervinning och lägre installerad effekt

CASA R5-H har högeffektiv återvinning, som utvinner upp till 86% av energin ur frånluften, vilket innebär att värmetillskott för att värma tilluften kan minskas avsevärt.

Installerad effekt

CASA R5-HEL installerad effekt 930W
RDAA 24-112 installerad effekt 3060W

Upp till 50% lägre fläktenergiförbrukning

CASA R5-H förbrukar bara hälften så mycket energi för att transportera samma luftmängd. Detta är viktigt eftersom fläktarna går hela 8760 timmar under ett år vilket innebär en rejäl kostnadsbesparing under aggregatets livslängd.

CASA R5-H 85W 70 l/s och 100 Pa

Effektiv återvinning året runt

CASA har en roterande värmeväxlare som tar tillvara energi från den varma luften som är på väg ut från huset (frånluft), och använder denna att värma den kalla uteluften som är på väg in i huset (tilluft). Den roterande värmeväxlaren har flera fördelar framför en korsströms, eller motströmsväxlare. Förutom hög prestanda så återvinns en viss del fukt, vilket gör att luften inomhus vintertid inte blir så torr, samt att växlaren inte fryser när det är kallt ute, och behöver därmed inte avfrostas. Detta sparar energi och luftväxlingen upprätthålls även vid mycket låga utetemperaturer.