Essvex 55

Tillverkare:

Swegon

Minskade underhållskostnader

Enessen Essvex 55 var ett FTX aggregat med korsströmsväxlare som monterades i tvättstuga, groventré eller liknande. Idag är aggregaten till åren komna och står du inför en kostsam reparation bör du fundera på att byta ut aggregatet till ett CASA R2.

1160W lägre installerad effekt

Installationsmässigt har CASA R2 samma kanalplacering som Essvex 55, och 55G vilket innebär att kanaler inte behöver korsas och aggregatbytet blir enklare. En stor fördel är att den installerade effekten minskar, från 1800W till 640W, - en minskning med nästan 65%.

50% mindre fläktenergiförbrukning

CASA R2 förbrukar mindre energi för att transportera samma luftmängd. Detta är viktigt eftersom fl äktarna går hela 8760 timmar under ett år vilket innebär en rejäl kostnadsbesparing under aggregatets livslängd.

CASA R2 har steglös och individuell inställning av fl äktarna, fördelen med detta är att fl äktarnas hastighet kan ställas in exakt mot det önskade luftfl ödet och uppnår maximal prestanda i relation till energiförbrukningen. I äldre aggregat som Essvex 55, så användes en tre-stegs fl äktreglering, vilket innebär att flödet måste strypas in och mycket energi går till spillo.