BAHCO ACJ/Fläkt ACJ

Tillverkare:

Swegon

Måttmässig anpassad för enkelt utbyte

CASA CombiWin är mått- och anslutningsmässigt konstruerad för ett snabbt och enkelt utbyte av BACHO ACJ. Alla anslutningar är samma, förutom att den rektangulära anslutningen på aggregatets rygg är borttagen, till fördel att CASA CombiWin är utrustad med en energieffektiv kammarfl äkt med låg ljudalstring.

BACHO ACJ är ett vanligt förekommande luftvärmeaggregat med elektrisk värme som återfi nns i hus med luftburen värme som var populärt på -80 och -90 talet. Aggregatet är placerat horisontellt i tak eller vertikalt mot vägg i tvättstuga eller groventré. Luftvärmeaggregatet har till uppgift att recirkulera och värma rumsluft, frisk luft från ett separat FTX-aggregat tillförs och blandas med den recirkulerade luften i luftvärmeaggregatet.

Reservdelstillgång och reparationer

Idag är reservdelstillgången för dessa aggregat begränsad där ett fl äktbyte kan kosta upp mot 50% av vad ett nytt CASA CombiWin kostar. Står du inför en kostsam reparation bör du fundera på att byta ut aggregatet till ett CASA CombiWin.

Större möjligheter med CASA CombiWin

Likt BACHO ACJ är CASA CombiWin i grundutförande utrustat med en elektrisk värmare (6kW). Aggregatet kan dessutom kompletteras med ett vattenburet värmebatteri, vilket innebär att du kan konvertera till fjärrvärme eller annan vattenburen värmekälla. Eftersom den elektriska värmaren inte tas bort när du kompletterar med vattenbatteriet, så kan detta utgöra back-up om du exempelvis ansluter en luft-vatten värmepump som värmekälla. Prata med din säljare för mer information om hur detta utförs.

Luftvärmesystemet är en del av ventilationssystemet

Det är en omfattande och därmed kostsam operation att bygga om hus med luftburen värme, till alternativa värmesystem. Samtidigt är luftvärmesystemet en uppskattad, och många gånger energieffektiv uppvärmningsform. Aggregaten börjar bli ålderstigna och är i behov av utbyte. Ett haveri mitt i vintern kan tillfälligt lösas genom att ställa in värmefläktar i varje rum, men planera gärna in ett utbyte i god tid om du känner på dig att aggregatet kan komma att stanna.