Murade skorstenar - blockskorstenar av pimpsten - traditionella tegelskorstenar

ISOKERN ingår i Schiedels produktsortiment vilka ligger blande främsta gällande funktion, brandsäkerhet och kvalitet. En blockskorsten är ett mycket prisvärt alternativ om man jämför mot stålskorstenar och inte minst tradititionell tegelmurning. Man får en säker installation med lång livslängd. Lång livsläng. Nollavstånd till brännbar vägg. Flexibilitet och anpassningsbar i kombination med murningskonstruktioner m.m.

Murade blockskorstenar

Vi säljer, levererar och monterar murade blockskorstenar och i första hand av det väl beprövade fabrikatet ISOKERN.

Murade blockskorstenar lång

Vi säljer, levererar och monterar murade blockskorstenar och i första hand av det väl beprövade fabrikatet ISOKERN.

Murade blockskorstenar hög

Vi säljer, levererar och monterar murade blockskorstenar och i första hand av det väl beprövade fabrikatet ISOKERN.