Harvia bastusten 10-15 cm, 20 kg

Harvia bastustenar är utvalda med respekt för gamla traditioner, och i dem finns andan hos en äkta, rejäl bastu.

Harvia-bastustenarna avger en rejäl och mjuk värme. De brutna bastustenarna är de enda rätta bastustenarna för vedeldade bastukaminer, eftersom de lagrar mycket värme och bastuvattnet förångas effektivt av den stora brottytan på stenarna.

OBS! Säljs enbart ihop med bastukamin.

Teknisk information

  • Höjd: 10-15 cm
  • Vikt: 20 kg