Flexibla rör – Insatsrör

Flexibla rör – Insatsrör

Flexibla insatsrör av rostfrittstål för kanalrenovering i rök- och ventilationskanaler

Flexibla insatsrör av stål är böjliga och syrafasta rör som används för renovering av kanaler i rök- och ventilationssystem. Rören är rostfria och passar nästan alla typer av kanaler.

Rören förlänger befintliga kanalers hållbarhet samtidigt som effekten ökar. SVFAB Skorstensknuten hjälper dig gärna med din installation av Felxibla rör. Vi har erfarenheten och kunskapen som krävs och lämnar hela 10 års garanti på både vårt arbete och materialet vi använder. Flexibla rör är böjliga rör av stål som enkelt monteras in i befintliga skorstens- och ventilationskanaler. De isolerar effektivt och är helt rök- och gastäta. De lämpar sig för renovering av alla typer av kanalsystem utom kanaler för spannmålseldning. För dessa kanalsystem rekommenderar vi istället Relining, som du kan läsa mer om här (länk). Vid installation minskar den orginala kanalarean något, men det brukar vinnas in i den ökade effektivitet som insatsrören ger.
Flexibla stålrör förlänger de ursprungliga kanalernas livslängd och förhindrar ett klassiskt stambyte, som är ett omfattande ingrepp där en fastighet öppnas upp och alla kanaler byts mot nya. Flexibla rör är ett betydligt mindre kostsamt ingrepp. Flexibla rör passar extra bra för renovering av kanaler med stor areaförändring, då rören kan måttanpassas efter kanalens diameter.

SVFAB Skorstensknuten erbjuder komplett renovering med Flexibla rör och besitter erfarenhet och kunskap som gör att vi kan utföra ett långsiktigt arbete med hela 10 års garanti på både arbetsinsats och material. Arbetet tar normalt ca 1 arbetsdag och de felxibla rör vi använder oss av är alltid CE-märkta eller har godkänt byggproduktcertifikat. Kontakta oss och begär en offet redan idag.

Offertförfrågan

Vi använder oss endast av
flexibla rör som är CE-märkta och/eller
innehar Byggproduktcertifikat.