VVX och FTX installation och byte småhus

VVX och FTX installation och byte småhus

Byt ut ditt gamla ventilationsaggregat, renovera din ventilation.
Bygg ny ventilation i din gamla villa.

Vi hjälper Dig i hela kedjan, allt ifrån att byta ut aggregat till ominjustering av luften och slutligen OVK-besiktning till kommunen vid ombyggnad och omprojektering av luftvärdena. 

Ditt behov kan vara allt ifrån att byta ut ett trasigt-dåligt aggregat, rengöra ventilationskanalerna som försmutsats med tiden och stryper luftflödena, bygga till kanaler till nya rum och utbyggnader, projektera nya luftflöden och få dem injusterade och luften dit den ska för inomhusmiljö-hälsa och energi i beaktande för dig-din familj och ditt hus. Till att vi ordnar OVK (obligatorisk ventilationskontroll) vilket kommunen kräver vi ombyggnationer (behövs ej vid utbyte aggregat).

  • Serviceavtal med 10 års garanti på utbytesaggregaten.
  • Prenumerera på utbytesfilter – du glömmer aldrig att byta.
  • Serviceavtal finns för både privatkunder och bostadsrättsföreningar-brf m.fl.
  • Vi konverterar S-ventilation till F-ventlitlation eller FTX-ventilation.

(S = Självdragsventilation, F =Fläktstyrd frånluftsventilation, FTX = Från och tilluftsventilation med värmeåtervinning).

Så fungerar FTX-Ventilation

Hur mycket ventilation som behövs beror på sammanhanget. Hur många människor befinner sig i bostaden? Vad gör de – badar, lagar mat, tvättar? Allt detta påverkar hur stort luftflöde som behövs. Att anpassa ventilationen garanterar bästa möjliga inomhusklimat i alla sammanhang, men leder också till att energiförbrukningen minskar med tusentals kronor per år. Vårt intelligenta, behovsstyrda ventilationssystem anpassar ventilationsnivån automatiskt.

Hög komfort lätt att använda och sköta.

Med den nya kontrollpanelen Smart är det lättare än någonsin att ställa in ventilationen efter olika förhållanden och situationer. Funktioner kan ställas in manuellt från färgskärmen eller programmeras med veckouret. Ventilationen kan också styras automatiskt med Smart-logic (tillval). Kan användas med alla Smart-aggregat.

Tystgående - Upp till 50% bättre energiåtervinning.

Produkterna är optimerade för en låg energiförbrukning och lägre interna tryckfall med genomtänkta lösningar för att förenkla kanalanslutning. Rejäl tilltagen isolering i höljet minimerar energiläckage.

 

Besök Swegon för att se vilket utbytesaggregat som passar din konstruktion bäst. Klicka här