Ventilation – Installation och renovering

Ventilation – Installation och renovering

Ventilation i byggnader är viktigt för att få en frisk och hälsosam inomhusluft. SVFAB Skorstensknuten har lång erfarenhet av installation och renovering av ventilationssystem.

Vi har kunnig arbetskraft med specialkompetens inom imkanaler, s-installation och ventilation i flerfamiljshus. Vi hjälper dig gärna med små och stora installations- och renoveringsprojekt på ditt ventilationssystem. Kontakta oss direkt och begär en offert. För att ett ventilationssystem ska fungera krävs ett jämt flöde av luft in och ut ur byggnaden, antingen genom ventiler eller genom naturliga springor och otätheter, s.k. s-ventilering. Installationen kräver kunnig peronal som kan anpassa systemet så att det passar din fastighet. Vi på SVFAB Skorstensknuten har specialkompetens på området och kan lösa dina ventilationsknutar.
Vi hjälper bostadsrättsföreningar, villa och lägenhetsägare som behöver se över sitt ventialtionssystem i stor utsträckning och vi kan även utföra s.k. OVK-besiktning, Obligatorisk Ventilationskontroll. OVK kan du läsa mer om här under "Våra tjänster" (länk).

Ventilationen är hustets lungor och skapar ett hälsosamt inomhusklimat för både människor och fastighet. Många byggnader har ett i grunden fungerande ventilationssystem som är i behov av repararation. Vi på SVFAB Skorstensknuten använder oss av en metod för att täta och isolera ventilationssystem som kallas relining. Det förhindrar behovet av stambyte för ventilationssystemet och förlänger dess livslängd. Vi använder även en metod som kallas Flexibla rör, där flexibla insatsrör av stål sätts in i ventilationskanalen. Läs mer om dessa under "Renoveringsmetoder" och tveka inte att ta kontakt med SVFAB Skorstensknuten när du behöver hjälp med ditt ventilationssystem.

Vill Du göra en offertförfrågan klicka här: »Offertförfrågan