Relining – Funktionell renovering av rör och kanaler

Relining – Funktionell renovering av rör och kanaler

Relining är ett samlingsnamn på en metod som används för att renovering av rök- och ventilationskanaler. Relining är ett billigare och miljövänligare alternativ till ett klassiskt stambyte och dessutom ett betydligt mindre ingrepp.

Relining både tätar och isolerar och kan reducera dina uppvärmningskostnader markant samtidigt som det ökar brandskyddet. Relining kan utföras på alla typer av rör, både inom och utom en fastighet. Vi på SVFAB Skorstensknuten har lång erfarenhet av relining och kan skräddarsy en renovering som passar just dig. Fördelen med relining är främst att undvika stambyte av rör och kanaler. Ett stambyte innebär att man i en fastighet öppnar upp väggar och golv och byter alla kanaler till nya rör. Det är en både tidskrävande och dyr historia som man gärna vill undvika. SVFAB Skorstensknuten rekommenderar istället relining som förlänger de befintliga rörens livslängd. Metoden går ut på att kanalerna rengörs grundligt och sedan stoppas ett rör av komposit-material (sammansatt material) i kanalen och formas med hjälp av tryck efter kanalens naturliga form, där det sedan fixeras med vattenånga. Materialets flexibilitet gör att de gamla rören kan isoleras utan att minska den befintliga kanalarean.

Med relining blir både materialåtgången och kostnaden lägre. Kompositmaterialet är extremt tåligt och står emot både väta, höga temperaturer, sot och partiklar och dess flexibilitet gör att den överträffar andra tätningsmetoder som glidgjutning eller stålslangar. Effektiviteten i kanalsystemet blir högre, vilket kan reducera energi- och uppvärmningskostnader.

Vi på SVFAB Skorstensknuten har lång erfarenhet av relining. Vi lägger upp renoveringsarbetet tillsammans med våra kunder, utifrån behov, önskemål och vilken typ av kanalsystem det rör sig om. Tveka inte att höra av dig till oss, vi tar hand om dig och löser dina renoveringsknutar.