Keramisk Massa – Glidgjutning

Keramisk Massa – Glidgjutning

Kanaltätning | Täta rök- och ventilationskanaler i murade skorstenar

Tätning med Keramisk massa, eller Glidgjutning, som det också kallas, är en snabb och enkel metod för att täta skorstenar, ventilation och kakelugnar. Massan bildar en slät kanalvägg som effektivt tätar och isolerar murade kanaler.

Läckor och sprickor försvinner och brandrisken minskar markant. Keramisk massa är en väl ansedd och dessutom billig metod för kanaltätning och skorstensrenovering. Vi på SVFAB Skorstensknuten har över 30 års erfarenhet av kanalrenovering och hjälper dig gärna med både rådgivning och arbete kring ditt renoveringsprojekt. Du når oss enkelt via hemsidan, telefon, Facebook eller vår egen app (länk). Keramisk Massa är ett fiberarmerat keramiskt bruk som effektivt tätar och isolerar kanaler i murade skorstenar och ventilationssystem. Kanalen rengörs först noggrant och därefter appliceras bruket med en särskilt anpassad glidform, därav namnet glidgjutning. Massan torkar snabbt och bildar en slät kanalvägg. Keramisk Massa förlänger kanalens hållbarhet och förhindrar att den behöver bytas ut genom stambyte, vilket är en omfattande och kostsam åtgärd. Bruket är hållbart och höjer effektivitet och drag i kanalen, något som i förlängningen kan få en positiv inverkan på dina övriga värmekostnader.

Keramisk Massa är ett bra val för dig som vill öka brandsäkerheten och effektiviteten på dina murade rök- och ventilationskanaler. Med en rök- och gastät kanal förhindras läckage till inomhusluften, vilket kan vara hälsoskadligt om du vistas i förorenad luft under en längre tid. Renovering med Keramisk Massa underlättar rengöring av kanalerna.

På SVFAB Skorstensknuten har vi lång erfarenhet av kanalrenovering och utför skickliga tätningsarbeten med Keramisk Massa. Vi använder oss endast av typgodkända tätningsmassor som Skorstensfolkets tätningsmassa eller Schädler Vent. Slutresultatet blir långvarit hållbart och vi lämnar hela 10 års garanti på såväl material som arbete. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. Vi utför arbete i hela landet men främst i Uppsala och Stockholm.