Skorstenstätning Kanalrelining

SVF AB Skorstensknuten är specialist inom området skorstenstätning – kanalrelining.

Vi arbetar med flera metoder i småhus till stora fleramiljshus inom allmännyttan med flera.

En viktig uppgift vi har idag är att gå i täten för kunskap metoderna och hur man begränsar transmissionsförluster i ventilationssystem. Både för att få installationer att fungera men också optimera de möjligheter som finns för miljövänligt och driftsekonomiskt bra alternativ. Värmeåtervinningssystem fungerar inte optimalt om inte Skorstensknuts metodiken används!

Skorstenstätning Kanalrelining